Lập trình Androis A – Z

Khóa học miễn phí lập trình Android A-Z. Cách cài đặt và làm quen với Android Studio, lập trình Java cơ bản cho Android, layout trong Android, quy trình thiết kế ứng dụng, các Widgets cơ bản, lập trình hướng đối tượng, tùy biến giao diện với Drawable…

Khóa học lập trình Androis A - Z miễn phí
Khóa học lập trình Androis A – Z miễn phí

Học lập trình Android A-Z.

Bài giảng: 22 chương

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Đăng kí khóa học / Register

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mời các bạn tham quan trang chia sẻ khóa học Udemy miễn phí mới toanh luôn ^^Chi tiết
+ +